Seminarier

Idea Progress AB, arrangerar tillsammans med Örebro kommun, 4 olika seminarieserier, som alla startar under 2015.

Seminarieserierna är inriktade på tjänstemän och politiker i den kommunal sfären, även på landstingsnivå, inom respektive temaområde

De 4 olika teman är:
• Omsorgsfull mat
• God hushälsa
• Integrerad vattenresurshushållning
• Urbana miljöer

Alla seminarieserierna är utformade av den högsta nationella expertis inom varje temaområden. Unika föreläsare, intressanta seminarier och aktiva case arbeten, garanterar en framtidsinriktad utbildning.